Ubezpieczenie komunikacyjne

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń

+48 732 707 777

Rozwijaj swoją firmę!
A my pomożemy chronić Twój biznes

Ubezpieczenie Firm

Prowadzenie własnego biznesu wymaga dużo pracy, determinacji i wyrzeczeń. Każdy prowadzący firmę wie, że istnieją różne potencjalne sytuacje mogące zagrozić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie firmy jest sposobem na to, aby zapobiec ewentualnej utracie płynności finansowej lub dodatkowym kosztom spowodowanym przez pożar, kradzież, czy inne szkody.

W związku z wieloma zagrożeniami każdy przedsiębiorca powinieneś mieć na uwadze nie tylko zyski płynące z prowadzenia działalności, ale i również ewentualne straty spowodowane różnymi sytuacjami takimi jak np.: kradzież, włamanie, pożar, powódź, huragan ale też wyrządzenie szkody osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością.

 • Polisa dobrana do profilu firmy

  Ubezpieczenie firmy trzeba zawsze dobrać dobrze pod specyfikę danego przedsiębiorstwa. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie określić potrzeby i przeanalizować wszystkie potencjalne zagrożenia, które mogą doprowadzić do strat i przestojów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Niebezpieczeństwa związane z prowadzeniem firmy można podzielić na:

  • zagrożenia związane z wynikami finansowymi,
  • zagrożenia związane ze stratami w mieniu,
  • zagrożenia związane z odpowiedzialnością cywilną,
  • zagrożenia transportowe,
  • zagrożenia związane ze stanem zdrowia pracowników,
  • zagrożenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami zatrudnionych pracowników.
 • Zadbaj o płynność finansową firmy

  Ubezpieczenie OC, której przedmiotem jest odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej są skierowane do przedsiębiorców, którzy wykonują zawód dla którego nie ma obowiązku ubezpieczenia. Prowadząc taką firmę możesz kupić polisę od różnego rodzaju ryzyk związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Tutaj należy również wyjaśnić co to są szkody rzeczowe i osobowe.

  Szkody rzeczowe to szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. Może to być np. drogi sprzęt lub wyposażenie firmy.

  Szkody osobowe dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Pamiętać należy również o tym, by zwrócić uwagę na zakres ryzyk, który w poszczególnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych może się różnić. Warto wiedzieć też, czy dany pakiet można rozszerzyć o dodatkowe opcje. SzybkiePolisy.pl znajdą dla Twojej firmy polisę, która będzie pasować do profilu prowadzonej przez Ciebie działalności.

  W kilka chwil można utracić majątek firmy w wyniku takie zdarzenia jak pożar, powódź czy też huragan. Warto też zastanowić się na zabezpieczeniem firmy na wypadek kradzieży, szkody spowodowanej przez roboty budowlano-montażowe czy uszkodzenia sprzętu elektronicznego itp.

  Każdy właściciel firmy zdaje sobie sprawę, że niektóre zdarzenia mogą skutecznie opóźnić działanie firmy przez co można utracić zyski, zlecenia i zaufanie klientów. SzybkiePolisy.pl od lat współpracują z przedsiębiorcami i zapewniają im jak najlepsze produkty ubezpieczeniowe. Pamiętaj, że pomoc ekspertów nie zwalnia Cię z dokładnym zapoznaniem się z warunkami umowy, zakresem ochrony, sumą ubezpieczeniową i katalogiem wyłączeń. Tylko polisa dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań uchroni przed utratą płynności finansowej. Skorzystaj z pomocy SzybkiePolisy.pl i miej pewność, że dokonałeś najlepszego wyboru ochrony firmy.